mMedica PS

mMedica PS – podstawowa wersja programu obsługująca rozliczenia z NFZ. Funkcjonalnie odpowiada Pakietowi Świadczeniodawcy. Zarejestrowanie zrealizowanych świadczeń można przeprowadzić bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (takich, jak: planowanie wizyt, rejestracja, obsługa w gabinecie …). Sposób pracy jest podobny do pracy w Pakiecie Świadczeniodawcy. Unowocześniony został interfejs oraz uproszczony sposób wprowadzania danych. Dzięki połączeniu nowej technologii oraz innowacyjnego podejścia do projektowania systemu powstał produkt prosty i szybki w obsłudze, a jednocześnie wyposażony we wszystkie potrzebne funkcje ułatwiające pracę.

Wersja mMedica PS została skonstruowana tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć proces rejestracji i rozliczania świadczeń. Połączenie wieloletnich doświadczeń zdobytych przy produkcji systemów dla Służby Zdrowia z całkowicie nową konstrukcją ekranów i formularzy wprowadzania danych oraz przemyślany dobór funkcji, zaowocowały powstaniem programu nowoczesnego, a jednocześnie gwarantującego stabilność i ciągłość rozliczeń z NFZ.

mMedica PS to program dla wszystkich, którzy są zobowiązani do rozliczania z funduszem, a jednocześnie nie potrzebują dodatkowych funkcji związanych z obsługą pacjentów. W wersji PS można ewidencjonować i rozliczać świadczenia bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności dodatkowych, jak np. rejestrowanie pacjenta czy obsługa gabinetu. Dlatego też pracę z tym programem można rozpocząć bez dodatkowych inwestycji (np. dodatkowe komputery czy budowa sieci). Ponadto korzystanie z mMedica PS nie wymusza zmiany sposobu pracy przy jednoczesnym otwarciu nowych możliwości wykorzystania programu.

Funkcje mMedica PS

Obsługa kartoteki pacjentów:

 • gromadzenie niezbędnych danych pacjenta
 • szybki i skuteczny mechanizm wyszukiwania pacjentów
 • dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji z poziomu kartoteki pacjentów

Wprowadzanie i modyfikacja danych pacjenta:

 • prosty formularz dopisywania nowego pacjenta
 • ewidencja szczegółowa dokumentów upoważniających (UE, zgoda wójta/burmistrza itp.)
 • wydruk standardowej karty pacjenta
 • wprowadzanie danych za pomocą karty ubezpieczenia zdrowotnego

Obsługa deklaracji POZ:

 • wprowadzenie deklaracji na podstawie wskazanej innej deklaracji
 • pojedyncze i grupowe wycofywanie deklaracji POZ
 • grupowe przepisywanie deklaracji POZ
 • grupowe kopiowanie deklaracji POZ pomiędzy listami aktywnymi
 • przegląd historii weryfikacji deklaracji POZ
 • drukowanie deklaracji POZ na podstawie danych zapisanych w systemie

Rozliczenia świadczeń i sprawozdawczość rozliczeniowa:

 • import umów
 • eksport listy deklaracji POZ do OW NFZ w obowiązującym formacie danych
 • import wyników weryfikacji deklaracji POZ
 • wprowadzanie i modyfikację danych o rozliczeniach zrealizowanych świadczeń
 • eksport do NFZ danych o zrealizowanych świadczeniach
 • import potwierdzeń do wyeksportowanych danych o zrealizowanych świadczeniach
 • tworzenie sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ
 • eksport sprawozdań rozliczeniowych do NFZ
 • import danych potwierdzających z NFZ w zakresie sprawozdań rozliczeniowych
 • półroczne sprawozdania z wykonanych badań diagnostycznych
 • miesięczne sprawozdania ze zrealizowanych porad POZ

Obsługa z urządzeń zewnętrznych:

 • jednoczesna współpraca z kilkoma drukarkami
 • obsługa czytników kart chipowych
 • obsługa czytników kodów kreskowych

Archiwizacja danych:

 • składowanie i odtwarzanie danych

Konfiguracja i zarządzanie systemem:

 • tworzenie i zarządzanie harmonogramami pracy
 • zarządzanie personelem medycznym
 • tworzenie struktury organizacyjnej
 • zarządzanie systemem zabezpieczeń i uprawnień
 • wyszukiwanie i łączenie zdublowanych danych pacjentów